• Afmelden van een lid

    Afmelden moet voor 1 juni geschieden, omdat anders nog voor het gehele komende jaar bondscontributie bij het NHV betaald moet worden. Bij niet tijdig afmelden (uiterlijk 1 juni) wordt dit bedrag alsnog in rekening gebracht.

    Om af te melden vul je onderstaand formulier in.

  • Afmeldformulier