Leeftijdsindeling & contributie

Geachte sportvriend(in), ouders,

 

Onderstaand treft u aan de contributies 2018-2019 zoals deze vastgesteld zijn in de algemene ledenvergadering van 26 september 2018. Bij vrijwel gelijkblijvende jaarlijkse inkomsten zijn de meeste kosten gestegen en nieuwe kosten onvermijdelijk geworden. Om de vereniging financieel gezond te houden, moeten we helaas voor het eerst in drie jaar, een beroep doen op de leden / ouders, maar dankzij extra inspanningen kunnen we de hoogte van de contributiestijging beperkt houden.

 

Voor bepaling van de contributie, geldt de leeftijd van het lid op 31 december 2018.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019.

 

Op 31 december 2018

Contributie per jaar

tot 9 jaar oud (F)

€ 129

9 of 10 jaar oud (E)

€ 132

11 of 12 jaar oud (D)

€ 135

13 of 14 jaar oud (C)

€ 141

15 of 16 jaar oud (B)

€ 162

17 of 18 jaar oud (A)

€ 177

19 of 20 jaar oud (sen.)

€ 228

21 jaar of ouder (sen.)

€ 252

Recreanten

€ 135

Bijdrage steunend lid (WT)

€ 25

 

Voor nieuwe leden geldt een verplichting tot het afgeven van een machtiging.

De automatische incasso van de jaarcontributie vindt plaats in de maand oktober.

Aan de overige leden vragen wij te betalen via een machtiging tot automatische incasso en dat kan via het aanmeldformulier. Als u het aanmeldformulier op onze site, invult en verstuurt, wordt de jaarcontributie in een keer van uw rekening afgeschreven.

 

Mocht u geen gebruik willen maken van automatische incasso dan vraag ik u het jaarbedrag vóór 31 oktober over te maken op het onderstaand IBAN-nummer.

 

 

Hopende u hiermede voldoende te hebben ingelicht,

 

met vriendelijke groet,

 

 

S.C. Elshout Handbal

Ed van Delft.

Adverteerders
Terug naar boven