Leeftijdsindeling & contributie

Geachte sportvriend(in), ouders,
 
Onderstaand treft u aan de contributies 2017-2018 zoals deze besloten zijn in de algemene ledenvergadering van 18 september 2017. Bij vrijwel gelijkblijvende jaarlijkse inkomsten zijn de meeste kosten wat gestegen en nieuwe kosten onvermijdelijk geworden. Dankzij extra inspanningen kunnen we de hoogte van de contributie op hetzelfde niveau houden.
 
Voor bepaling van de contributie, geldt de leeftijd van het lid op 31 december 2017.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018.
 
Op 31 december 2017 Contributie per jaar
tot 9 jaar oud (F) € 123
9 of 10 jaar oud (E) € 126
11 of 12 jaar oud (D) € 129
13 of 14 jaar oud (C) € 135
15 of 16 jaar oud (B) € 150
17 of 18 jaar oud (A) € 165
19 of 20 jaar oud (sen.) € 216
21 jaar of ouder (sen.) € 240
Recreanten € 123
Bijdrage steunend lid (WT) € 25
 

Voor nieuwe leden geldt een verplichting tot het afgeven van een machtiging.

De automatische incasso van de jaarcontributie vindt plaats in de maand oktober.

Aan de overige leden vragen wij te betalen via een machtiging tot automatische incasso en dat kan via het Aanmeldformulier.  Klik Hier

 

Als u het aanmeldformulier invult en verstuurt komt het direct bij onze secretaris binnen. Voeg ook een pasfoto toe!
Deze informeert de penningmeester waarna de jaarcontibutie in een keer van uw rekening wordt afgeschreven.


 
Mocht u geen gebruik willen maken van automatische incasso dan vraag ik u het jaarbedrag vóór 31 oktober over te maken op IBAN-nummer: NL38 RBRB 0655 2373 56.
 
Hopende u hiermede voldoende te hebben ingelicht,
 
met vriendelijke groet,
 
S.C. Elshout Handbal
Ed van Delft
Adverteerders
Terug naar boven