Leeftijdsindeling & contributie

Geachte sportvriend(in), ouders,

 

Onderstaand treft u aan de contributies 2019-2020 zoals deze vastgesteld zijn in de algemene ledenvergadering van 23 september 2019. Om de vereniging financieel gezond te houden, moeten we soms een beroep doen op de leden / ouders in de vorm van contributieverhoging. Maar dankzij enkele bescheiden meevallers, kunnen we voor dit jaar de contributie op hetzelfde niveau handhaven.

 

Voor bepaling van de contributie, geldt de leeftijd van het lid op 31 december 2019.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020.

 

Op 31 december 2019

Contributie per jaar

tot 9 jaar oud (F)

€ 129

9 of 10 jaar oud (E)

€ 132

11 of 12 jaar oud (D)

€ 135

13 of 14 jaar oud (C)

€ 141

15 of 16 jaar oud (B)

€ 162

17 of 18 jaar oud (A)

€ 177

19 of 20 jaar oud (sen.)

€ 228

21 jaar of ouder (sen.)

€ 252

Recreanten

€ 135

Bijdrage steunend lid (WT)

€ 25

 

Voor nieuwe leden geldt een verplichting tot het afgeven van een machtiging.

De automatische incasso van de jaarcontributie vindt plaats in de maand oktober.

Aan de overige leden vragen wij te betalen via een machtiging tot automatische incasso en dat kan via het aanmeldformulier. Als u het aanmeldformulier op onze site, invult en verstuurt, wordt de jaarcontributie in een keer van uw rekening afgeschreven.

 

Aan enkele leden, die nog geen gebruik willen maken van automatische incasso vraag ik het jaarbedrag vóór 31 oktober over te maken op het onderstaand IBAN-nummer.

 

 

Hopende u hiermede voldoende te hebben ingelicht,

 

met vriendelijke groet,

 

 

S.C. Elshout Handbal

Ed van Delft.

Adverteerders
Terug naar boven