• 24 augustus 2020,

  Beste leden, ouders, trainers, coaches en andere belanghebbende

  Aanleiding
  De teams starten vanaf komende week met het trainen ter voorbereiding op het seizoen 2020 – 2021. Op 3 september zijn er al de eerste wedstrijden op het veld.  We zijn blij dat de landelijke regels ons tot op heden  toestaan om weer aan de slag te gaan. Echter er zullen vanwege ‘Corona’ nog een groot aantal (beperkende) regels van toepassing zijn, welke mogelijk door landelijke ontwikkelingen de komende periode nog wijzigen. Oftewel: het sporten zal voorlopig anders zijn dan we gewend zijn.

  Graag lichten wij jullie navolgend toe hoe we als SC Elshout handbal de komende periode te werk willen gaan. Goed om te benadrukken dat betreffende regels zijn afgestemd op de landelijke regels en te allen tijde als uitgangspunt fungeren. Als club kunnen en willen we geen verantwoordelijkheid nemen voor een ruimere interpretatie. Verder vragen we aan iedereen; gebruik de RIVM regels en het gezonde verstand.

  Kijk voor meer informatie over de maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus op de website van het RIVM

  Algemeen NOC/NSF protocol klik hier

  Klik hier voor de veel gestelde vragen over Corona en competitie

  Klik hier voor het specifieke handbal protocol Corona en wedstrijden

  Klik hier voor de veel gestelde vragen over Corona en scheidsrechters

  Verzoek tot begrip en medewerking
  Als bestuur proberen we eenieder zo goed mogelijk te (blijven) informeren. We realiseren ons dat het onderwerp ‘Corona’ tot uiteenlopende opvattingen kan leiden. We doen echter nadrukkelijk een beroep op ieders begrip, medewerking en eigen verantwoordelijkheid. Houd je aan de regels, respecteer de regels en volg aanwijzingen op.

  Ook kunnen we de komende periode mogelijk extra hulp gebruiken, dus hopelijk kunnen we bij behoefte op steun van (andere) ouders rekenen.

  -          Het algemene overheidsbeleid ‘blijf thuis bij klachten’ blijft onverkort van toepassing.

  -          Leden komen niet naar de sport/wedstrijden bij klachten of positief getest gezinslid

  -          Ben je in afwachting van de uitslag van de corona test: blijf thuis en informeer je club/leider/trainer;

  -          De standaard RIVM maatregelen blijven, zoals geen handen schudden etc.

  -          Desinfecteer bij binnenkomst je handen bij de daarvoor bestemde zuil

  -          Gebruik de aanwezige desinfectie materialen om gebruikte toestellen en of materialen te ontsmetten.

  -          Gebruik je eigen bidon!

  -          Probeer ‘overbodig’ lichamelijk contact zoals ‘juichmomenten’ te voorkomen

  -          Als er leiders en/of trainers zijn die zich niet veilig of niet prettig voelen dan graag binnen het team onderling overleg over een (gewijzigde) taakverdeling, zodat het team toch kan trainen en aan wedstrijden kan deelnemen. Als er bij teams echt knelpunten zijn dan graag contact opnemen met het bestuur om te bekijken of een oplossing mogelijk is.

  -          Als er ouders of kinderen zijn die zich niet veilig of prettig voelen om weer te komen sporten dan dienen we dat te respecteren. Verzoek aan ouders/kinderen om hierover goed en tijdig te communiceren naar de leiders en trainers.

  -          Ouders en andere belangstellenden mogen in de sporthal de wedstrijden weer bijwonen vanaf de tribune.  Zij dienen – buiten gezinsverbanden - wel steeds de onderlinge afstand van 1,5 meter tot elkaar en de kinderen te handhaven. 

  -          We verzoeken om de onderste zitbanken op de sporthaltribune niet te gebruiken omdat de pad ervoor een looppad is.

  -          De kantine buiten op het veld alsmede in de sporthallen zullen weer op de gebruikelijke tijden geopend zijn en kan daarmee weer als sociale ontmoetingsplaats fungeren. Door alle specifieke regels en RIVM-richtlijnen  voor de horeca zal het wel enigszins behelpen zijn (looplijnen, afstanden, bestelpunten). Graag ieders medewerking.

  -          Wij adviseren voor autovervoer bij uitwedstrijden met personen buiten het eigen gezin om mondkapjes te gebruiken bij personen vanaf 13 jaar. Gelieve per persoon een eigen mondkapje mee te nemen.

  -          De scheidsrechters zijn bevoegd om te vragen naar de gezondheid van de sporters en eventueel sporters te weigeren voor de wedstrijd, ook sporters van de tegenpartij. Indien er hierom ongenoegen ontstaat is de scheidsrechter bevoegd door de club om de wedstrijd niet door te laten gaan.

  -          Scheidsrechters hebben een eigen protocol gehad voor het begeleiden van de wedstrijden.  Zie hiervoor handbalarbitrageprotocol

  -          In de sporthal en op het sportpark zijn desinfectie zuilen aanwezig .

  -          Bij de douches zijn geen technische maatregelen getroffen om 1,5 meter afstand te houden, de gebruiker is dus zelf verantwoordelijk voor de organisatorische maatregelen om voldoende afstand te houden.

  -          Op sommige sportzaal locaties in de gemeente Heusden  worden nooduitgangen gebruikt als uitgang (plattegrond in het bezit van de trainers ), 1 persoon van de vereniging sluit uiteraard deze deur en de toegangsdeur juist af.  (nood)deuren mogen tijdens het sporten geopend worden maar moeten te allen tijde gesloten worden bij het sluiten van het pand.

  Jeugd onder 18 en gebruik kleedruimten in de sporthallen en op “Sportpark Den Donk”
  Door de overheid is gemeld dat kinderen tot 18 jaar in groepsverband kunnen sporten en dat zij dan onderling geen rekening hoeven te houden met de 1,5m afstand. Leider(s)/trainer(s) dienen bij de jeugd tussen 13-18 jaar wel zoveel als realistisch mogelijk 1,5m afstand te houden tot de jeugdspelers en elkaar.

  De kleedkamers op het sportpark en sporthal  zijn gewoon open en tassen/kleding kan hier worden gestald. De spelers hoeven in de kleedkamer en tijdens het douchen volgens de landelijke regels geen rekening te houden met een onderlinge afstand van 1,5 meter. Als club vinden we het voorlopig echter verstandig om de ‘kleedkamertijd’ waar mogelijk te beperken. Dit betekent:
  -          We adviseren dat de kinderen zoveel mogelijk in het sporttenue naar het sportpark komen.

  -          Douchen is toegestaan maar niet verplicht. Onze voorkeur is dat de kinderen thuis douchen. De ouders mogen sowieso niet in de kleedkamers komen om de kinderen te helpen.

  -          Besprekingen voor en tijdens de wedstrijd (in de rust ) graag op het veld/zaal te  houden.

  -          Groepsvorming in de kleedkamers dient voorkomen te worden.

  -          Kinderen komen zelf naar de training of wedstrijden (niet in grote groepen) of worden gebracht. Kom je op de fiets zet dan je fiets in het fietsenrek aan de handbalzijde bij het sportpark of bij de sporthal in de rekken.

  -          Het verzoek aan leiders en trainers is om onderling een afstand van 1,5 meter in acht te nemen. Hoewel dit niet altijd te voorkomen/realiseren zal zijn, is het verzoek om ook ‘onnodige’ nabijheid tussen leiders/trainers en spelers te vermijden.

  -          Ouders en andere belangstellenden mogen op het sportpark/sporthal  de trainingen en wedstrijden weer bijwonen.  Zij dienen – buiten gezinsverbanden - wel steeds de onderlinge afstand van 1,5 meter tot elkaar en de kinderen te handhaven.

  -          Ondanks bovenstaande koers vinden we het als bestuur belangrijk dat ieder individu in staat wordt gesteld om zijn eigen afwegingen te maken en eigen verantwoordelijkheid te nemen.

  De 1,5-meter afstandsregel

  • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, 1,5 afstand bewaren.
  • Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder.
  • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden.
  • Uitzondering op de 1,5 meter: personen die een gezamenlijk huishouden vormen.
  • Deze aanvulling is voor het publiek:
  • Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:Het publiek dient 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Daarnaast dienen zij minimaal 1,5 meter afstand te bewaren tot het speelveld, de wisselzone en de wisselbanken.
   • Een yel, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren.
   • Een clublied te zingen.
   • Overwinningsmomenten te vieren.
   • High fives te geven

  Specifiek voor spelers vanaf 18 jaar
  -          Door de overheid is gemeld; spelers vanaf 18 jaar in groepsverband kunnen trainen en wedstrijden spelen. 

  Alleen tijdens het sporten hoeft geen rekening te worden gehouden met een onderlinge afstand van 1,5 meter. Bij alle andere (rust)momenten, zoals in de kleedkamer, tijdens het (eventuele) douchen, tijdens de wedstrijdbespreking, de wisselspelers op de bank of onder de rust dienen de spelers, leiders en trainers steeds de 1,5 m afstand te houden tot elkaar. Het algemene overheidsbeleid ‘blijf thuis bij klachten’ blijft onverkort van toepassing. Dus eerlijkheid is hierbij van belang.

  -          Teambesprekingen moeten op het veld plaatsvinden, dus niet in de kleedkamer

  -          Vanaf 18 jaar mogen er niet meer dan 5 personen in de handbalkleedruimten van het sportpark tegelijk gaan omkleden en douchen

  -          Afhankelijk van de bezetting in de sporthal is het mogelijk om meerdere kleedruimten per team te gebruiken voor het douchen. Men dient hierbij rekening te houden met het wisselen met andere teams .

  -          Vanaf 18 jaar mogen er niet meer dan 8 personen in de kleedruimten van de sporthal tegelijk gaan omkleden en douchen. Dus per team moet men elkaar in groepen afwisselen om te  gaan douchen.

  -          Leden komen niet naar de sport bij klachten of positief getest gezinslid .

  -          Voor de kantine in de sporthal zal een registratie van gasten moeten plaats vinden.

  -          Trainers dienen een registratie van aanwezigen bij te houden voor wedstrijden en trainingen (presentie lijst)

  -          We zullen alle tegenstanders van de wedstrijden  verzoeken een registratie formulier in te vullen met telefoonnummers zodat deze bij calamiteiten snel gebruikt kunnen worden door GGD .

  Uitwedstrijden
  Gelieve genoemde regels/adviezen ook zoveel als mogelijk in acht te nemen bij uitwedstrijden. Hoewel van alle verenigingen verwacht mag worden dat er zorgvuldig wordt gehandeld, is het niet uit te sluiten dat teams toch tegen specifieke situaties aanlopen. We vragen leiders om hier met verstand mee om te gaan, waar nodig proactief te handelen en het voorkomen van risico’s steeds op de voorgrond te houden. Omgekeerd zal SC Elshout bezoekende verenigingen informeren over de op ons sportpark geldende regels.

  -          Wij adviseren voor autovervoer bij uitwedstrijden met personen buiten het eigen gezin om mondkapjes te gebruiken bij personen van 13 jaar en ouder.  Gelieve per persoon een eigen mondkapje mee te nemen.

  Publiek
  -          Wij adviseren om deze coronatijd geen supporters mee te nemen naar de binnen toernooien i.v.m. het max aantal personen binnen de accommodatie. Ons advies is: wanneer je uitspeelt neem je geen extra toeschouwers mee naar het toernooi. ( Per 3 kinderen, 1 chauffeur)

  Verdere proces
  Deze informatie versturen we per mail aan alle leden , ouders ,  trainers en coaches.

  -          Aan ouders het dringende verzoek om bovenstaande spelregels vooraf goed te bespreken met hun kinderen. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de regels probeert te houden.

  Wij hopen jullie hiermee passend te hebben geïnformeerd en denken dat we hiermee het seizoen op een verantwoorde manier te kunnen openen. Bij vragen kunnen jullie contact opnemen met het bestuur.

   

  Namens het bestuur SC Elshout Handbal
  A van der Sanden