• Aan alle leden / ouders,

  In de algemene ledenvergadering van 28 september 2020 zijn de jaarcontributies voor 2020-2021 vastgesteld.
  Voor dit jaar zijn deze niet gewijzigd.  Een overzicht hiervan staat op onze site.

  Voor nieuwe leden geldt een verplichting tot het afgeven van een machtiging voor automatische incasso.

  De incasso van de totale jaarcontributie vindt in oktober plaats.

  Enkele leden maken nog geen gebruik van automatische incasso.

  Deze vraag ik het jaarbedrag vóór 31 oktober over te maken op ons IBAN-nummer NL38 RBRB 0655 2373 56

  Met vriendelijke groet, 

  Ed van Delft,
  penningmeester SC Elshout handbal