• Leeftijdsindeling en contributie

  Geachte sportvriend(in), ouders,

  Onderstaand treft u aan de contributies 2020-2021 zoals deze vastgesteld zijn in de algemene ledenvergadering van 28 september 2020. Om de vereniging financieel gezond te houden, moeten we soms een beroep doen op de leden / ouders in de vorm van contributieverhoging. Maar dankzij jullie inzet, kunnen we voor dit jaar de contributie op hetzelfde niveau handhaven.

  Voor bepaling van de contributie, geldt de leeftijd van het lid op 31 december 2020.

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021.

  Op 31 december 2020

  Contributie per jaar

  tot 9 jaar oud (F)

  € 129

  9 of 10 jaar oud (E)

  € 132

  11 of 12 jaar oud (D)

  € 135

  13 of 14 jaar oud (C)

  € 141

  15 of 16 jaar oud (B)

  € 162

  17 of 18 jaar oud (A)

  € 177

  19 of 20 jaar oud (sen.)

  € 228

  21 jaar of ouder (sen.)

  € 252

  Recreanten

  € 135

  Bijdrage steunend lid (WT)

  € 25

   

  Voor nieuwe leden geldt een verplichting tot het afgeven van een machtiging.

  De automatische incasso van de jaarcontributie vindt plaats in de maand oktober.

  Aan de overige leden vragen wij te betalen via een machtiging tot automatische incasso en dat kan via het aanmeldformulier. Als u het aanmeldformulier op onze site, invult en verstuurt, wordt de jaarcontributie in een keer van uw rekening afgeschreven. 

  Aan enkele leden, die nog geen gebruik willen maken van automatische incasso: maak het jaarbedrag vóór 31 oktober over op ons IBAN-nummer: NL38 RBRB 0655 2373 56 t.n.v. SC Elshout handbal. 

  Hopende u hiermede voldoende te hebben ingelicht, 

  met vriendelijke groet,

  S.C. Elshout Handbal
  Ed van Delft

 • Op 31 december 2019 Contributie per jaar
  Tot 9 jaar oud (F Jeugd) € 129
  9-10 jaar oud (E Jeugd) € 132
  11-12 jaar oud (C Jeugd) € 135
  13-14 jaar oud (B Jeugd) € 141
  15-16 jaar oud (A Jeugd) € 162
  17-18 jaar oud (A Jeugd) € 177
  19-20 jaar oud (senioren) € 228
  21 jaar of ouder (senioren) € 252
  Recreanten € 135
  Bijdrage steunend lid (Wandelende Tak) € 25
 • Voor nieuwe leden geldt een verplichting tot het afgeven van een machtiging.

  De automatische incasso van de jaarcontributie vindt plaats in de maand oktober.

  Aan de overige leden vragen wij te betalen via een machtiging tot automatische incasso en dat kan via het aanmeldformulier. Als u het aanmeldformulier op onze site, invult en verstuurt, wordt de jaarcontributie in een keer van uw rekening afgeschreven.

  Aan enkele leden, die nog geen gebruik willen maken van automatische incasso vraag ik het jaarbedrag vóór 31 oktober over te maken op het volgende IBAN-nummer: NL38 RBRB 0655 2373 56 t.n.v. SC Elshout Handbal.

  Hopende u hiermede voldoende te hebben ingelicht,

  Met vriendelijke groet,

  S.C. Elshout Handbal
  Ed van Delft.