• Leeftijdsindeling en contributie

  Geachte sportvriend(in), ouders,

  Onderstaand treft u aan de contributies 2023-2024 zoals deze vastgesteld zijn in de algemene ledenvergadering van 4 oktober 2023. Om de vereniging financieel gezond te houden, moeten we soms een beroep doen op de leden / ouders in de vorm van contributieverhoging. En na vijf jaar ongewijzigde contributies hebben we dit jaar tot een kleine verhoging moeten besluiten.

  Voor bepaling van de contributie, geldt de leeftijd van het lid op 31 december 2023.

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024.

   

  Op 31 december 2023

  Contributie per jaar

  tot 9 jaar oud (F)

  € 135

  9 of 10 jaar oud (E)

  € 138

  11 of 12 jaar oud (D)

  € 141

  13 of 14 jaar oud (C)

  € 147

  15 of 16 jaar oud (B)

  € 168

  17 of 18 jaar oud (A)

  € 186

  19 of 20 jaar oud (sen.)

  € 240

  21 jaar of ouder (sen.)

  € 264

  Recreanten “binnen”

  € 189

  Recreanten “buiten”

  € 141

  Bijdrage steunend lid (WT)

  € 25

   

  Voor nieuwe leden geldt een verplichting tot het afgeven van een machtiging.

  De automatische incasso van de jaarcontributie vindt plaats in de maand oktober.

  Als u het aanmeldformulier op onze site, ingevuld en verstuurd heeft, wordt de jaarcontributie in een keer van uw rekening afgeschreven.

  Aan enkele leden, die nog geen gebruik willen maken van automatische incasso: maak het jaarbedrag vóór 31 oktober over op ons IBAN-nummer: NL38 RBRB 0655 2373 56

  t.n.v. SC Elshout handbal.

  Hopende u hiermede voldoende te hebben ingelicht,

  met vriendelijke groet,
  S.C. Elshout Handbal
  Ed van Delft.

   

  Afmelden: Dit moet voor 1 juni geschieden, omdat anders nog voor het gehele komende jaar bondscontributie bij de NHV betaald moet worden. Bij niet tijdig afmelden (uiterlijk 1 juni) wordt dit bedrag alsnog in rekening gebracht.