• Leeftijdsindeling en contributie

  Onderstaand treft u aan de contributies 2021-2022 zoals deze vastgesteld zijn in de algemene ledenvergadering van 6 oktober 2021. Om de vereniging financieel gezond te houden, moeten we soms een beroep doen op de leden / ouders in de vorm van contributieverhoging. Maar dankzij jullie inzet, kunnen we voor dit jaar de contributie op hetzelfde niveau handhaven.

  Omdat we afgelopen jaar i.v.m. corona niet volledig hebben kunnen trainen en spelen is er besloten een korting te verlenen op de contributie van komend jaar, dit geldt voor alle leden die het afgelopen jaar een volledig jaar hebben betaald. Voor senioren wordt er een korting van 80 euro verleend en voor jeugdleden 40 euro. 

  Voor bepaling van de contributie, geldt de leeftijd van het lid op 31 december 2021.

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022. 

  Op 31 december 2021

  Contributie per jaar

  tot 9 jaar oud (F)

  € 129

  9 of 10 jaar oud (E)

  € 132

  11 of 12 jaar oud (D)

  € 135

  13 of 14 jaar oud (C)

  € 141

  15 of 16 jaar oud (B)

  € 162

  17 of 18 jaar oud (A)

  € 177

  19 of 20 jaar oud (sen.)

  € 228

  21 jaar of ouder (sen.)

  € 252

  Recreanten

  € 135

  Bijdrage steunend lid (WT)

  € 25

   

  Voor nieuwe leden geldt een verplichting tot het afgeven van een machtiging.

  De automatische incasso van de jaarcontributie vindt plaats in de maand oktober.

  Als u het aanmeldformulier op onze site ingevuld en verstuurd heeft, wordt de jaarcontributie in een keer van uw rekening afgeschreven.

  Aan enkele leden, die nog geen gebruik willen maken van automatische incasso: maak het jaarbedrag vóór 31 oktober over op ons IBAN-nummer: NL38 RBRB 0655 2373 56 t.n.v. SC Elshout handbal.

  Hopende u hiermede voldoende te hebben ingelicht,

  met vriendelijke groet,  

  S.C. Elshout Handbal
  Ed van Delft.