• Thuisregels

  Wat zijn de huidige maatregelen?

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Kinderen t/m 13 jaar blijven ook thuis, dit is afwijkend van de regels mb.t. school! 

  Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

  Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen duiden op een Corona-besmetting.
  • Schud geen handen!
  • Was regelmatig je handen. Zorg voor eigen reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.

   De 1,5-meter afstandsregel

  • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, 1,5 afstand bewaren.
  • Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jongen dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder.
  • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden.
  • Uitzondering op de 1,5 meter: personen die een gezamenlijk huishouden vormen.

  In een binnenruimte is sporten niet toegestaan. Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht, ook van buitensportaccommodaties.

  • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan met maximaal twee personen in de buitenlucht, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit. Groepslessen buiten mogen niet plaatsvinden.
  • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis.
  • Er worden geen wedstrijden gespeeld bij de senioren. Voor topsporters gelden uitzonderingen.

   Er geldt van zaterdag 23 januari tot en met 15 maart een avondklok tussen 21.00 uur en 04.30 uur.

  Vanaf 3 maart worden er versoepelingen doorgevoerd. Jongeren van 18 tot en met 26 jaar mogen dan onder dezelfde voorwaarden ook sporten, echter alleen bij sportaccomodaties.

    

  Trainingen en wedstrijden

  Zijn competities en wedstrijden toegestaan?

  Wedstrijden en competities zijn  niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten, uitgezonderd de nationale selectiesporters en betaald voetbal. Momenteel wordt de mogelijkheid bekeken om topsportcompetities weer op te starten.

   

  Zijn andere vormen van sporten toegestaan?

  Kinderen en jeugd tot 18 jaar die meedoen aan juniorencompetitie kunnen nu onderling trainingspartijen spelen. Junioren mogen ook teamtrainingen volgen op de sportaccommodatie.

  Ben je 18 jaar of ouder dan mag alleen individueel of in groepen met maximaal twee personen gesport worden op de buitensportaccommodatie. Groepen van twee personen moeten onderling anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar in acht nemen en mogen niet mengen. 

  Het is mogelijk dat een veiligheidsregio andere normen hanteert. Wij adviseren verenigingen daarom om met de gemeente af te stemmen welke afspraken er voor hen van toepassing zijn.

  Geldt de maximale gezelschapsgrootte van twee personen ook voor de sport?

  Ja, je mag in groepen van maximaal twee personen elke sport beoefenen. Deze groepsgrootte van maximaal twee personen geldt bij het sporten voor senioren vanaf 18 jaar.

  Het is mogelijk om met meerdere groepen van maximaal twee personen tegelijk op 1 sportveld tegelijkertijd te trainen. 

  Het is wel de bedoeling dat je na afloop van de training en sportactiviteit de buitensportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

  Mogen groepjes van twee spelers trainen met afwisselend schieten op de keepers (die samen een eigen groepje vormen)?

  Dat mag alleen wanneer keeper vast onderdeel is van een groepje van twee; er mag dus niet gerouleerd worden.

  Zijn er specifieke regels voor de groepen van maximaal twee personen?

  Ja, maar tijdens het buiten sporten alleen van toepassing voor senioren van 18 jaar en ouder:

  De tweetallen mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.

  Kinderen en jeugd die vallen onder juniorencompetities zijn uitgezonderd van groepjes van twee.

  Geldt de maximale groepsgrootte van twee personen na het sporten ook voor jongeren?

  De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Voor jongeren van 13 jaar en ouder gelden de maatregelen wel. Dus ook na het sporten.