• Thuisregels

  Algemene uitgangspunten

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen duiden op een Corona-besmetting. Dit zijn klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen!
  • Vermijd drukte.
  • Schud geen handen!
  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
  • Neem de gebruikelijk veiligheids- en hygiĆ«neregels voor iedereen in acht.
  • Personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 meter afstand. Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.

  Wedstrijdprotocol

  Afreizen naar de sportaccommodatie

  • Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje.
  • Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (maximaal 20).

  Aankomst in de sportaccommodatie

  • Schud geen handen!
  • Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sportaccommodatie.
  • Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie.
  • Kleedkamers en douches zijn geopend. Controleer de grootte van de eigen kleedruimte. Indien te klein m.b.t. de 1,5-meter afstand tussen de spelers en staf of de scheidsrechters, kun je met de thuisspelende vereniging overleggen of er een grotere of extra ruimte beschikbaar is.

  Gedrag in de kleedkamer

  • In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar. Ook tijdens het douchen dient er afstand bewaard te worden.
  • Wanneer de kleedruimte te klein is om binnen de afstandsregel het gehele team bij elkaar te hebben, adviseren wij om de teambespreking ergens te houden waar voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen (bijvoorbeeld op het speelveld).
  • Warming-up
   • Gedurende de warming-up van de teams adviseren wij spelers om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstands-regel te respecteren.

  Betreden speelveld en begroeting

  • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
  • Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud.
  • Het is niet toegestaan om een yel of aanmoedigingskreet uit te voeren. 
  • Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.

  Gedrag op het speelveld

  • Wij adviseren verenigingen om onderstaande niet toe te staan i.v.m. het bewaren van 1,5-meter afstand: 
   • Een yel, aanmoeidigingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een kring met het team).
   • Een clublied te zingen.
   • Overwinningsmomenten te vieren.
   • High fives te geven.

  Gedrag van het publiek

  • Het is bij wedstrijden toegestaan dat er publiek aanwezig is, hiervoor gelden wel aanvullende voorwaarden:
   • Publiek bij professionele sportwedstrijden en amateur wedstrijden en trainingen is toegestaan mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit. Indien bij amateur wedstrijden en -trainingen de concrete situatie een vaste zitplaats niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (met in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan. Voor publiek geldt de verplichting van registratie en gezondheidscheck.