• Uitnodiging jaarvergadering

  Aan:

  • De leden van S.C. Elshout, afdeling handbal,
  • Afgevaardigden van het algemeen bestuur van S.C. Elshout.

  Alle leden vanaf 18 jaar zijn stemgerechtigd.

  Ouders van kinderen zijn zeer welkom en hebben inspraak echter geen stemrecht.

   

  UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING 2020

  Hierbij nodigen wij je uit voor de jaarvergadering van S.C. Elshout, afdeling handbal op maandag 28 september 2020; aanvang 20.00 uur in ‘t Rad.

  Van elk junioren en senioren team verwachten wij minimaal 3 personen.
  Het bijwonen van de jaarvergadering levert 2 vrijwilligers punten op.

  De agendapunten zijn:

  1. Opening.
  2. Notulen jaarvergadering d.d. 23-09-2019 (opvragen: elshout@handbal.nl)
  3. Algemeen verslag.
  4. Leden van bestuur:
   Blijkens de statuten Is Lia aftredend en niet herkiesbaar.
   Het voorstel is dat we een interne verschuiving willen doen in de taken.

   Wendy van Hulten wil de taken van Lia Pulles overnemen. 
   Nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen tot 48 uur voor de jaarvergadering door tenminste 10 leden gesteund of in overleg, worden voorgedragen door middel van een schriftelijke verklaring.
  5. Scheidsrechters
  6. Financieel verslag
  7. Kascommissie
  8. Begroting en contributie
  9. PAUZE
  10. Bestuur mededelingen / ingekomen stukken/ 50 jaar bestaan/jeugd toto
  11. Evaluatie vrijwilligers puntensysteem
  12. Huldigingen
  13. Rondvraag en sluiting

  Wij gaan ervan uit, dat je er bent want bestuurlijk staan er volgend jaar nog meer wijzigingen op stapel en jullie kunnen met ons daar samen over meedenken.

  Met vriendelijke groet,
  Het bestuur.